Free web site .
ข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้บริการ

 

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ทาง thaisoftwareonline.com จึงขอให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านได้อ่านข้อกำหนดนี้ และทำความเข้าใจโดยละเอียด
1. thaisoftwareonline.com ได้ให้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบ e-commerce web application
2. ในการสมัครสมาชิกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
3. thaisoftwareonline.com จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ นำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
4. ห้ามมิให้ ทำการเผยแพร่ ภาพ สื่อ ข้อความใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือ มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบ ทาง thaisoftwareonline.com ขอสวงวนสิทธิ์ในการ งดให้บริการ หรือยกเลิกบริการ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ทาง thaisoftwareonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานของสมาชิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยอมรับเงื่อนไข

 
 Username :
Password :
 
  สมัครสมาชิก
Domain
.com .net .org .info
.biz .name
www.smsb2c.com
www.atmt2u.com
www.aiodigital.com
www.mocmolrr.com
www.sdgthai.com
www.lhg.co.th
www.taradnutit.com
www.thaiconsultings.com

ตึก INC-1 ชั้น 2 ห้อง 219 131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel : 0-400-11-800 Fax: สำนักงานใหญ่ (02) 927-9138 Copyright © 2003 thaisoftwareonline.com. All rights reserved.